Tên miền cấp mới ngày 21-04-2011

Tên miền cấp mới ngày 21-04-2011

Tên Miễn Tiếng Việt đã được cấp phát51 THÂnHoà.vn
(TH Ân Hoà .vn)
Trường Tiểu học Ân Hoà 09-03-2011
52 THNhưHòa.vn
(TH Như Hòa .vn)
Trường tiểu học Như Hòa 09-03-2011
53 CôngtyTưVấnThiếtKếXâyDựngTHÀNHPHỐlạ.vn
(Công ty Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng THÀNH PHỐ lạ .vn)
Lâm 08-03-2011
54 CôngtyTưVấnThiếtKếXâyDựngTHÀNHPHỐMỚI.vn
(Công ty Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng THÀNH PHỐ MỚI .vn)
Lâm 08-03-2011
55 KhôngGianxanh.vn
(Không Gian xanh .vn)
Lâm 08-03-2011
56 CôngtyTưVấnThiếtKếXâyDựngKhôngGianxanh.vn
(Công ty Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Không Gian xanh .vn)
lâm 08-03-2011
57 CôngtyTưVấnThiếtKếXâyDựngKhôngGian.vn
(Công ty Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Không Gian .vn)
lâm 08-03-2011
58 CôngtyTưVấnThiếtKếXâyDựngKhôngGianMới.vn
(Công ty Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Không Gian Mới .vn)
Lâm 08-03-2011
59 võlâmprivate.vn
(võ lâm private .vn)
Hack Jxonline 08-03-2011
60 Khônggiansống.vn
(Không gian sống .vn)
lâm 08-03-2011
61 CộngđồngIT.vn
(Cộng đồng IT .vn)
Nguyễn Ngọc Tân 08-03-2011
62 chợvĩnhlong.vn
(chợ vĩnh long .vn)
Nguyễn Quốc Thái 08-03-2011
63 HồngAnhHome.vn
(Hồng Anh Home .vn)
Công ty TNHH SX Hồng Anh 08-03-2011
64 giásinhviên.vn
(giá sinh viên .vn)
nguyễn văn đông 08-03-2011
65 anphước.vn
(an phước .vn)
Công Ty TNHH May Thêu Giày An Phước 08-03-2011
66 côngtymayanphước.vn
(công ty may an phước .vn)
Công Ty TNHH May Thêu Giày An Phước 08-03-2011
67 xómdừa.vn
(xóm dừa .vn)
phương 08-03-2011
68 duyhòa.vn
(duy hòa .vn)
phuong 08-03-2011
69 phươngprồ.vn
(phương prồ .vn)
phuong 08-03-2011
70 hảicường.vn
(hải cường .vn)
công ty tnhh tm hải cường 08-03-2011
71 trungkhánh.vn
(trung khánh .vn)
Trung Khánh 08-03-2011
72 côngtymayanphước.vn
(công ty may an phước .vn)
Công Ty TNHH May Thêu Giày An Phước 08-03-2011
73 hàgiangstyle.vn
(hà giang style .vn)
Nguyễn Vũ Quang 08-03-2011
74 TuyêngiáoĐiệnBiên.vn
(Tuyên giáo Điện Biên .vn)
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Điện Biên 08-03-2011
75 mỹ.vn
(mỹ .vn)
Nguyễn Viết Mỹ 08-03-2011
76 NguyễnThịMơ.vn
(Nguyễn Thị Mơ .vn)
Nguyễn Văn Hải 08-03-2011
77 NguyễnThịMận.vn
(Nguyễn Thị Mận .vn)
Nguyễn Văn Hải 08-03-2011
78 NguyễnVănHải.vn
(Nguyễn Văn Hải .vn)
Nguyễn Văn Hải 08-03-2011
79 xửlýnước.vn
(xử lý nước .vn)
công ty CP AKA Việt Nam 08-03-2011
80 rửa-xe.vn
(rửa-xe .vn)
Trần Văn Hiếu 08-03-2011
81 quảngbásố1.vn
(quảng bá số 1 .vn)
Nguyễn Ngọc Duy 07-03-2011
82 trườngnamduyênhà.vn
(trường nam duyên hà .vn)
Trường cấp ba Nam Duyên Hà 07-03-2011
83 trungtâmquảngcáo.vn
(trung tâm quảng cáo .vn)
Hoàng Thanh Tuyến 07-03-2011
84 quảngbásố1.vn
(quảng bá số 1 .vn)
Nguyễn Ngọc Duy 07-03-2011
85 điaốconline.vn
(đia ốc online .vn)
Cty TNHH TV TM DV An Nam Phú 07-03-2011
86 sànotc.vn
(sàn otc .vn)
Cty TNHH TV TM Dv An Nam Phú 07-03-2011
87 sànđịaốc.vn
(sàn địa ốc .vn)
Cty TNHH TV TM DV An Nam Phú 07-03-2011
88 xegắnmáy.vn
(xe gắn máy .vn)
Cty TNHH TV TM DV An Nam Phú 07-03-2011
89 xemáy.vn
(xe máy .vn)
Cty TNHH TV TM DV An Nam Phú 07-03-2011
90 siêuthịxe.vn
(siêu thị xe .vn)
Cty TNHH TV TM DV An Nam Phú 07-03-2011
91 siêuthịxeôtô.vn
(siêu thị xe ô tô .vn)
Công ty TNHH TV TM DV An Nam Phú 07-03-2011
92 siêuthịmaymắn.vn
(siêu thị may mắn .vn)
Cty TNHH TV TM DV An Nam Phú 07-03-2011
93 nộithấtxinh.vn
(nội thất xinh .vn)
Công ty TNHH SX Hồng Anh 07-03-2011
94 cửagỗđẹp.vn
(cửa gỗ đẹp .vn)
Công ty TNHH SX Hồng Anh 07-03-2011
95 gỗsồi.vn
(gỗ sồi .vn)
Công ty TNHH SX Hồng Anh 07-03-2011
96 hồnganh.vn
(hồng anh .vn)
Công ty TNHH SX Hồng Anh 07-03-2011
97 bếpđẹp.vn
(bếp đẹp .vn)
Công ty TNHH SX Hồng Anh 07-03-2011
98 bếpđẹp.vn
(bếp đẹp .vn)
Công ty TNHH SX Hồng Anh 07-03-2011
99 tiếntài.vn
(tiến tài .vn)
Nguyễn Tiến Tài 07-03-2011
100 tiếntàimedia.vn
(tiến tàimedia .vn)
Nguyễn Tiến Tài 07-03-2011


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Tên Miễn Tiếng Việt đã được cấp phát ưu tiênTên Miễn Tiếng Việt đã được cấp phát ưu tiên
1 nhàvideo.vn
(nhà video .vn)
Vũ Thanh Tùng 10-03-2011
2 videonhà.vn
(video nhà .vn)
Vũ Thanh Tùng 10-03-2011
3 bùingọa.vn
(bùi ngọa .vn)
Nguyễn Nhất Hồng 10-03-2011
4 MinhNguyên.vn
(Minh Nguyên .vn)
NGUYỄN TIẾN HOÀN 10-03-2011
5 vìnacold.vn
(vìna cold .vn)
Nguyễn Trọng Tài 10-03-2011
6 nhiệtlạnhviệtnam.vn
(nhiệt lạnh việt nam .vn)
Nguyễn Trọng Tài 10-03-2011
7 HoàngĐứcThọ.vn
(Hoàng Đức Thọ .vn)
Trần Thị Thúy 10-03-2011
8 đồngmạnhnhật.vn
(đồng mạnh nhật .vn)
đồng mạnh nhật 10-03-2011
9 trungtâmquantrắctàinguyênmôitrường.vn
(trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường .vn)
Trung tâm quan trắc môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng 10-03-2011
10 máykíchđiện.vn
(máy kích điện .vn)
Ông Bùi Hồng Kiên 10-03-2011
11 minhphương.vn
(minh phương .vn)
Công ty cổ phần thiết kế và Chuyển giao công nghệ mạng Việt Nam 10-03-2011
12 thuêmáychủ.vn
(thuê máy chủ .vn)
Công ty cổ phần thiết kế và Chuyển giao công nghệ mạng Việt Nam 10-03-2011
13 máynổ.vn
(máy nổ .vn)
Ông Bùi Hồng Kiên 10-03-2011
14 hẹnăntrưa.vn
(hẹn ăn trưa .vn)
Công ty cổ phần thiết kế và Chuyển giao công nghệ mạng Việt Nam 10-03-2011
15 chiếutre.vn
(chiếu tre .vn)
Ông Bùi Hồng Kiên 10-03-2011
16 Thiếtkếáđông.vn
(Thiết kế á đông .vn)
Lâm 10-03-2011
17 trầntrunghiếu.vn
(trần trung hiếu .vn)
trần trung hiếu 10-03-2011
18 phòngmạch.vn
(phòng mạch .vn)
Nguyễn Vũ Minh Duy 10-03-2011
19 ThanhNiênViệtNam.vn
(Thanh Niên Việt Nam .vn)
Trần Lê Hưng 10-03-2011
20 lớpA5bìnhgiang.vn
(lớp A5 bình giang .vn)
Nhữ Duy Thái 10-03-2011
21 ViệtHà.vn
(Việt Hà .vn)
Việt Hà 10-03-2011
22 thangmáyhn.vn
(thang máy hn .vn)
Nguyễn tiến hưng 10-03-2011
23 mónngonplus.vn
(món ngon plus .vn)
Công ty cổ phần Hà Nội Sài Gòn 10-03-2011
24 NgôMâypk.vn
(Ngô Mâypk .vn)
Truongtieuhocngomaypk 10-03-2011
25 nguyễnduykhánh.vn
(nguyễn duy khánh .vn)
khánh 10-03-2011
26 THBìnhMinh.vn
(TH Bình Minh .vn)
Trường Tiểu học Bình Minh 10-03-2011
27 SủngTrái.vn
(Sủng Trái .vn)
Đảng bộ xã Sủng Trái huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang 10-03-2011
28 TrườngTHPTNguyễnHữuQuangBìnhĐịnh.vn
(Trường THPT Nguyễn Hữu Quang Bình Định .vn)
Trường THPT Nguyễn Hữu Quang 10-03-2011
29 NhàĐấtSócSơn.vn
(Nhà Đất Sóc Sơn .vn)
Hoàng Văn Chương 09-03-2011
30 Góckhuấtdươngvănlâmxãphútrạch.vn
(Góc khuất dương văn lâm xã phú trạch .vn)
Lâm 09-03-2011
31 Góckhuấtdươngvănlâm.vn
(Góc khuất dương văn lâm .vn)
Lâm 09-03-2011
32 chợmiềntây.vn
(chợ miền tây .vn)
Phạm Thanh Hùng 09-03-2011
33 Thiếtkếáđông.vn
(Thiết kế á đông .vn)
Lâm 09-03-2011
34 Sángtạocuộcsống.vn
(Sáng tạo cuộc sống .vn)
lâm 09-03-2011
35 mỹthuậtvn.vn
(mỹ thuật vn .vn)
đặng ngọc duy 09-03-2011
36 côngtygiảiphápcôngnghệthôngtinvàviễnthông.vn
(công ty giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông .vn)
Nguyễn Văn Hiếu 09-03-2011
37 mỹthuậtthiếtkế.vn
(mỹ thuật thiết kế .vn)
đặng ngọc duy 09-03-2011
38 giảipháptàichính.vn
(giải pháp tài chính .vn)
NGUYỄN QUỲNH DỰ 09-03-2011
39 phởviệt.vn
(phở việt .vn)
duong 09-03-2011
40 TênMiềnThươngHiệu.vn
(Tên Miền Thương Hiệu .vn)
Công Ty TNHH Phi Bo 09-03-2011
41 trườngthptchilăng.vn
(trường thpt chilăng .vn)
Trường THPT Chi Lăng 09-03-2011
42 tìmviệconline.vn
(tìm việc online .vn)
An Nam Phu 09-03-2011
43 ôtônhậpkhẩu.vn
(ô tô nhập khẩu .vn)
Công ty cổ phần tích hợp dịch vụ số 09-03-2011
44 côngnghệsốno1.vn
(công nghệ số no1 .vn)
tuan 09-03-2011
45 THPhátDiệm.vn
(TH Phát Diệm .vn)
Trường Tiểu học Phát Diệm 09-03-2011
46 THChínhTâm.vn
(TH Chính Tâm .vn)
Trường Tiểu học Chính Tâm 09-03-2011
47 THTânThành.vn
(TH Tân Thành .vn)
Tiểu học Tân Thành 09-03-2011
48 THKimHải.vn
(TH Kim Hải .vn)
Trường tiểu học Kim Hải 09-03-2011
49 THĐịnhHoá.vn
(TH Định Hoá .vn)
Trường tiểu học Định Hoá 09-03-2011
50 THKimĐịnh.vn
(TH Kim Định .vn)
Trường tiểu học Kim Định 09-03-2011
Tên Miễn Tiếng Việt đã được cấp phát ưu tiên


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Tên miền cấp mới ngày 22-04-2011Tên miền cấp mới ngày 22-04-2011
1 1sieuthi.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Dịch vụ Giải pháp Sao Trẻ
2 3hts.com.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 3H
3 3x.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
4 acquypctotal.com.vn 22-04-2011 Công ty TNHH TOTAL - Việt Nam
5 agcorp.com.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư An Gia
6 agi.com.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư An Gia
7 anest-iwata.com.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Hà Sơn
8 anphamhoasen.vn 22-04-2011 Ông Lê Sĩ Đăng
9 applecares.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Tân
10 artofthemotorbike.com.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Piaggio Việt Nam
11 autopay.com.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Công Nghệ Thanh Toán Thông Minh
12 autopay.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Công Nghệ Thanh Toán Thông Minh
13 avg.vn 22-04-2011 Ông Lương Ngọc Tuấn
14 bachthanh.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Máy tính Bách Thành
15 bamboocappital.com.vn 22-04-2011 Ông Phan Vũ Minh Nhẫn
16 bangvangdoanhnghiep.com.vn 22-04-2011 Ông Đào Xuân Trung
17 bangvangdoanhnghiep.vn 22-04-2011 Ông Đào Xuân Trung
18 banhtrungthucaocap.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Cty TNHH Thực Phẩm Tốt Lành
19 bansodep.com.vn 22-04-2011 Ông Trịnh Hữu Quyền
20 baodong.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Dịch vụ và Phát triển Điện tử Viễn thông Thái Thắng
21 baohuywine.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du Lịch Tri Tâm
22 barcodesolution.com.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Công nghệ số
23 barcodesolution.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Công nghệ số
24 batdongsandonganh.net.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Đức Đình
25 bdisc.com.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Công nghiệp Bình Dương
26 beer.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
27 belimo.com.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đào Nguyên
28 brandchannel.com.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần BUZZ tư vấn thương hiệu
29 buycheap.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Quảng cáo Thông minh
30 buygroup.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Quảng cáo Thông minh
31 cabasa.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Đắc Vân Nhật Khánh
32 canhthien.com.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Công ty TNHH Một thành viên Xúc tiến Thương Mại Và Quảng Cáo Doanh Nghiệp Việt
33 caphocsinh.com.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Văn Quý
34 caphocsinh.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Văn Quý
35 caycanhbinhdinh.vn 22-04-2011 Ông Hà Phú Cường
36 cdsphagiang.edu.vn 22-04-2011 Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang
37 chonsim.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Anh Thao
38 choxanh.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Kinh doanh Trực tuyến FPT
39 chuahungphuoc.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Thành Nhân
40 chungcu.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
41 chuyennhakiendo.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Dịch vụ Tổng Hợp Rồng Vàng
42 click.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
43 cnbuy.com.vn 22-04-2011 Ông Đinh Văn Dân
44 codienvietnam.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Công nghệ nhiệt lạnh
45 cokhithienphat.com.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Ngôi Sao Số
46 congnghiepmoitruong.gov.vn 22-04-2011 Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại
47 cosin.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện và Tự Động Hoá Cosin
48 creeye.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quảng Cáo Mắt Sáng Tạo
49 daihoicodong.com.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Công nghệ số
50 dal.vn 22-04-2011 Công ty Cổ Phần Đầu tư TM DAL Việt Nam
51 damphumy.com.vn 22-04-2011 Công Ty Cổ Phần Oai Và Thịnh
52 dangthihoangyen.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
53 dentrang.com.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Xây dựng Đen Trắng
54 diachiso.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm và Giải pháp Truyền thông
55 diamondfloor.com.vn 22-04-2011 Ông Dương Thế Lâm
56 dinhduong24h.vn 22-04-2011 Ông Trịnh Văn Mạnh
57 diningdeal.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Truyền thông và Đầu tư Nam Hương
58 diplomat.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
59 directdeal.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Truyền thông và Đầu tư Nam Hương
60 dksoft.com.vn 22-04-2011 Ông Cao Minh Tùy
61 dnacorp.com.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Đông Nam Á
62 dochoichobe.net.vn 22-04-2011 Ông Trần Tuấn Anh
63 dongnamkim.com.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Đông Nam Kim
64 dongsaigon.com.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch
65 doremishop.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Tin Học Lửa Việt
66 dr.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
67 dungphatseafoods.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Dũng Phát
68 duy.name.vn 22-04-2011 Ông Bùi Xuân Thuần
69 economy.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy TRí
70 eduapps.edu.vn 22-04-2011 Ông Lê Đình Việt Hải
71 eduapps.vn 22-04-2011 Ông Lê Đình Việt Hải
72 employmentvietnam.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Tư vấn Nhịp Cầu Vàng
73 ems.net.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Công nghệ Trực tuyến VI SUN
74 english.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
75 esl.edu.vn 22-04-2011 Ông Hứa Chí Châu
76 f9vn.com.vn 22-04-2011 Công ty TNHH phân phối công nghệ viễn thông FPT
77 f9vn.vn 22-04-2011 Công ty TNHH phân phối công nghệ viễn thông FPT
78 forex.name.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Thế Huy
79 forex.net.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Thế Huy
80 freelancer.com.vn 22-04-2011 Ông Huân Phùng
81 galleria.com.vn 22-04-2011 Mr HyoMun Choi
82 galleria.vn 22-04-2011 Mr HyoMun Choi
83 gasvuson.com.vn 22-04-2011 Ông Vũ Ngọc Sơn
84 gdh.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển GDH
85 ghetreem.com.vn 22-04-2011 Bà Đặng Phương Oanh
86 giaiphapmavach.com.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Công nghệ số
87 giaiphapmavach.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Công nghệ số
88 giaitriviet.net.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Văn Thanh
89 giamsatmoitruong.com.vn 22-04-2011 Bà Lê Nguyễn Thiên Hương
90 giaoducquocte.edu.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam
91 giatotvietnam.com.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền Thông SV
92 giatotvietnam.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền Thông SV
93 giayin.com.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Giang Hạ
94 global.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
95 goldenlandhoalac.com.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Goldenland Hòa Lạc
96 goldenlandhoalac.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Goldenland Hòa Lạc
97 goldenspring.com.vn 22-04-2011 Ông Phạm Viết Hái
98 goldenspring.vn 22-04-2011 Ông Phạm Viết Hái
99 greenglobalgroup.com.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Thế kỷ Toàn Cầu Xanh
100 greenvi.com.vn 22-04-2011 Bà Lê Nguyễn Thiên Hương
101 handheldcare.vn 22-04-2011 Bà Nguyễn Phương Thảo
102 hanghieuhongkong.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Tiến Thành
103 harvard.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
104 havantham.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
105 havi.com.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Trọng Vĩnh
106 havi.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Trọng Vĩnh
107 hcmuns.name.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Điền Khắc Vũ
108 hoanxa.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Hoàn Xa
109 hoaquaviet.vn 22-04-2011 Công ty TNHH GOLDTHINK Việt Nam
110 hollywood.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
111 homepro.com.vn 22-04-2011 Ông Trần Thế Hùng
112 honda.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
113 hongocthao.com.vn 22-04-2011 Bà Hồ Thị Ngọc Thảo
114 hongocthao.vn 22-04-2011 Bà Hồ Thị Ngọc Thảo
115 hongphat-ltd.com.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Việt Anh
116 hongviet.com.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Hồng Việt
117 hopqua.vn 22-04-2011 Ông Huỳnh Công Khanh
118 hotlands.com.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Rồng Đất Việt
119 hotlands.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Rồng Đất Việt
120 hs.pro.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Cơ Thạch
121 hyundaihue.com.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Phước Lộc
122 i-filter.com.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quảng Cáo Mắt Sáng Tạo
123 i2dn.edu.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Phú Việt Thành
124 idpgroup.vn 22-04-2011 Bà Hoàng Thị Hạnh
125 inchuyennghiep.com.vn 22-04-2011 Ông Phạm Minh Hùng
126 inco568.com.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu Tư 568
127 insure.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
128 international.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
129 interpol.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
130 invest.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
131 investgroup.com.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bảo Ngọc
132 ipas.com.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Đắc Tuyên
133 ipas.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Đắc Tuyên
134 ipv6.net.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Netnam
135 itc.pro.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Đông Dương
136 itkhanhhoa.com.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Thanh Trường
137 jinnyshop.com.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thương Hiệu Trực Tuyến
138 kavido.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Công nghệ Nanosoft
139 kientrucdongtay.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Thương mại Và Dịch vụ Công Nghệ Hoàng Thanh Hải
140 kimnganphat.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kim Ngân Phát
141 ktmc.vn 22-04-2011 Ông Trần Văn Sơn
142 kts.net.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần TMT Hà Nội
143 kynangkinhdoanh.vn 22-04-2011 Ông Hoàng Thắng
144 lamviectainha.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
145 landmarkvietnam.com.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Truyền thông Landmark
146 langnghesondong.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Công nghệ và Kỹ thuật Viễn thông Phương Anh
147 lavender.net.vn 22-04-2011 Ông Trần Huyền Anh
148 letunglam.vn 22-04-2011 Bà Hồ Thị Ngọc Thảo
149 linkhay.com.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Truyền Thông Việt Nam
150 linkhay.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Truyền Thông Việt Nam
151 luxurydeal.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Truyền thông và Đầu tư Nam Hương
152 markzuckerberg.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
153 mattroinho.com.vn 22-04-2011 Ông Võ Chí Thiện
154 mattroinho.vn 22-04-2011 Ông Võ Chí Thiện
155 mayhoctienganh.com.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Chính Lộc
156 mecanimex.com.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xuất nhập khẩu Sản phẩm Cơ khí
157 medihome.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Hùng Hy
158 medishop.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Hùng Hy
159 medivina.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Hùng Hy
160 mediworld.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Hùng Hy
161 metiersearch.com.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Metier Executive Search
162 metiersearch.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Metier Executive Search
163 mhkwindows.com.vn 22-04-2011 Ông Đỗ Mạnh Hinh
164 miendongthao.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Miền Đông Thảo
165 missvietnam.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
166 missworld.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
167 mobimail.com.vn 22-04-2011 Ông Đặng Văn Ninh
168 mobimail.vn 22-04-2011 Ông Đặng Văn Ninh
169 muaban24.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Tuấn Minh
170 mylove.name.vn 22-04-2011 Ông Tạ Thịnh Phát
171 nakio.com.vn 22-04-2011 Ông Bùi Văn Công
172 namxanh.com.vn 22-04-2011 Công ty Cổ Phần Nam Xanh
173 nautiec.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Văn Phương
174 neokid.vn 22-04-2011 Ông Phạm Kỳ Anh
175 netassure.com.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh
176 netassure.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh
177 netdephocduong.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Hội Quán Các Bà Mẹ
178 network.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
179 newvisionhotel.com.vn 22-04-2011 Ông Phạm Văn Trung
180 newvisionhotel.vn 22-04-2011 Ông Phạm Văn Trung
181 newvisiontour.com.vn 22-04-2011 Ông Phạm Văn Trung
182 newvisiontour.vn 22-04-2011 Ông Phạm Văn Trung
183 newvisiontravel.com.vn 22-04-2011 Ông Phạm Văn Trung
184 newvisiontravel.vn 22-04-2011 Ông Phạm Văn Trung
185 nextstep.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Một thành viên P Cộng
186 nghiepphat.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Văn Sang
187 ngovu.vn 22-04-2011 Bà Nguyễn Thị Luyến
188 nguoihanoi.com.vn 22-04-2011 Báo Người Hà Nội
189 nguyenduyhung.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
190 nguyenvandat.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
191 nhabannhatrang.com.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đất Phú
192 nhabannhatrang.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đất Phú
193 nhadatthaibinh.com.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Văn Hùng
194 nmd.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Hữu Phong
195 nobel.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
196 ntbaclieu.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ NT
197 nuoctinhkhiet24h.com.vn 22-04-2011 Ông Nguyến Tiến Hưng
198 ochoangde.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Quốc Minh
199 ochoanghau.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Quốc Minh
200 omscenter.vn 22-04-2011 Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ quản lý
201 palomaspa.vn 22-04-2011 Ông Trần Thu Hương
202 phamthuhuong.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
203 phamthuyhang.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy TRí
204 phauthuatnoisoi.vn 22-04-2011 Ông Trịnh Hoàng Bảo Lộc
205 phongcachmoi.vn 22-04-2011 Ông Phạm Vũ Luyến
206 pht.edu.vn 22-04-2011 Ông Phan Hữu trí
207 phumytoan.com.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Phú Mỹ Toàn
208 phuongkhoa.com.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Một thành viên Phương Khoa
209 politics.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
210 powersoft.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Một thành viên Nguyên Trần
211 pplus.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Một thành viên P Cộng
212 production.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Tứ
213 quangcaoytuongviet.com.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Tân Đại Dương
214 quanlykho.com.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Công nghệ số
215 quanlykho.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Công nghệ số
216 quantriweb.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Minh Chính
217 quatlytam.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Công nghệ Thực phẩm và Môi trường PST
218 quickbuy.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Quảng cáo Thông minh
219 quynhanh.vn 22-04-2011 Bà Võ Thụy Yến Duyên
220 raovataz.vn 22-04-2011 Ông Trịnh Hữu Linh
221 redland.com.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Tiến Dũng
222 rehon.com.vn 22-04-2011 Ông Lê Hữu Hà
223 royalhome.vn 22-04-2011 Bà Đỗ Thị Hoa
224 saga.net.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Thương mại Đức Á
225 saigonlights.com.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đèn Sài Gòn
226 shop24.vn 22-04-2011 Ông Tất Hữu Đăng Khoa
227 shop4pro.vn 22-04-2011 Ông Dương Thành Trung
228 shoppingmall.vn 22-04-2011 Ông Phan Ngọc Thuấn
229 sieuthianhduong.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Mô Thành viên Đầu tư Phát triển XNK Ánh Dương
230 sieuthigiaothong.com.vn 22-04-2011 Ông Trần Hồng Ninh
231 sieuthigiaothong.vn 22-04-2011 Ông Trần Hồng Ninh
232 simvip.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy TRí
233 skhcn.thuathienhue.vn 22-04-2011 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
234 skygate.com.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Thiên Môn Việt Nam
235 slab.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Tấn Long
236 songha.vn 22-04-2011 Ông Trần Mạnh Hùng
237 songhan-motor.com.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Song Hân
238 songnhat.com.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Song Nhật
239 soqibed.com.vn 22-04-2011 Ông Đinh Văn Dân
240 sosimdep.com.vn 22-04-2011 Ông Cù Việt Tuấn
241 spring-city.com.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thủy
242 spring-city.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thủy
243 spring-light-city.com.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu Tư Sao Thủy
244 spring-light-city.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu Tư Sao Thủy
245 springcity.com.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thủy
246 springcity.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thủy
247 springlight-city.com.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu Tư Sao Thủy
248 springlight-city.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu Tư Sao Thủy
249 springlight.com.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu Tư Sao Thủy
250 springlight.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu Tư Sao Thủy
251 success.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
252 tabletstore.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Bách Thái
253 taitro.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
254 tanquangjsc.com.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Cơ điện Tân Quang
255 tddeco.com.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Thương Mại Dịch Vụ Thiên Dung
256 techcomone.com.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Quốc tế VIETSEA
257 techcomone.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Quốc tế VIETSEA
258 tecso.vn 22-04-2011 Ông Trần Đức Thành
259 teen9x.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
260 teengirl.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
261 thachsanh.vn 22-04-2011 Công ty TNHH GOLDTHINK Việt Nam
262 thanglongmoi.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long
263 thanhdoad.com.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Thương mại Thành Đô
264 thcsphuthu.edu.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Trường Trung học Cơ cở Phú Thứ
265 thegioigiaothong.com.vn 22-04-2011 Ông Trần Hồng Ninh
266 thegioigiaothong.vn 22-04-2011 Ông Trần Hồng Minh
267 thegioinoni.com.vn 22-04-2011 Bà Hồ Thị Ngọc Thảo
268 thegioinoni.vn 22-04-2011 Bà Hồ Thị Ngọc Thảo
269 thepegasusisland.vn 22-04-2011 Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát tại Đồng Nai
270 thepegasusresort.com.vn 22-04-2011 Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát tại Đồng Nai
271 thepegasusvilla.com.vn 22-04-2011 Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát tại Đồng Nai
272 thietbidienvn.com.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Đầu Tư và Thương mại Công Nghiệp Việt Nam
273 thietbinganhang.com.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Thiết Bị Ngân Hàng Thịnh Phát
274 thietkelogo.net.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Thiết kế Bauhaus
275 thoitrangpho.vn 22-04-2011 Bà Phạm Thị Hồng Thắm
276 thptbaolam.edu.vn 22-04-2011 Trường THPT Bảo Lâm
277 thsugar.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Hùng Dũng
278 thuocmy.vn 22-04-2011 Ông Phạm Xuân Cảnh
279 tieudungthongthai.vn 22-04-2011 Ông Ngô Hữu Tâm
280 tieuhoc.com.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Ngọc Cảnh
281 tnh.net.vn 22-04-2011 Ông Võ Xuân Thịnh
282 toanloc.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Toàn Lộc
283 toanthinhphatland.com.vn 22-04-2011 Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát tại Đồng Nai
284 toanthinhphatland.vn 22-04-2011 Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát tại Đồng Nai
285 top100.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy TRí
286 toyota.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
287 toys.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
288 trivuduy.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy TRí
289 truonghau.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Trường Hậu
290 ttgdtx-dntanyen.edu.vn 22-04-2011 Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên - Dạy Nghề Tân Yên
291 tubepminhchau.com.vn 22-04-2011 Ông Kim Văn Cường
292 tuthienminhduc.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Mạnh Tiến
293 un.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
294 unsg.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
295 vanhoaungxu.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Hội quán Các Bà Mẹ
296 vdct.com.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Việt Đức
297 vei.gov.vn 22-04-2011 Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại
298 venusspa.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Hữu Huân
299 vgea.vn 22-04-2011 Hội Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ Việt Đức
300 vhs-tv.com.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Hồng Khánh
301 vhs-tv.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Hồng Khánh
302 viblog.vn 22-04-2011 Mr GUO ZHI FENG
303 vieclamketoan.vn 22-04-2011 Công ty Cổ Phần Tìm Việc Nhanh
304 vietinbanktravel.vn 22-04-2011 Công ty TNHH thương mại dịch vụ đầu tư công đoàn ngân hàng công thương Việt Nam
305 vietnamduky.vn 22-04-2011 Ông Hà Xuân Trường
306 vietnamreal.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Hoàng Triệu
307 vietpapers.com.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Đắc Tình
308 vilexlaw.com.vn 22-04-2011 Công ty Luật TNHH Tâm Chung
309 villa.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
310 vina3d.net.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần VINA3D
311 vinafranchise.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư và Sở Hữu Trí Tuệ- OPIC
312 vinatest.com.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Đô Việt
313 vitaminsandbeauty.com.vn 22-04-2011 Bà Nguyễn Đỗ Bảo An
314 vitasco.vn 22-04-2011 Ông Nguyễn Thanh Hiếu
315 vlkt.name.vn 22-04-2011 Ông Lê Tùng Lâm
316 vndata.name.vn 22-04-2011 Ông Đoàn Tuấn Hiệp
317 vnf1land.com.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Phân phối - Bán lẻ VNF1
318 vnf1land.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Phân phối - Bán lẻ VNF1
319 vnreviews.vn 22-04-2011 Công ty TNHH An Ninh Mạng BKAV
320 vuhakieumy.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy TRí
321 vuongthy.com.vn 22-04-2011 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Vương Thy
322 webluatsu.vn 22-04-2011 Ông Trần Sơn Đông
323 wingame.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Trò chơi Chiến Thắng
324 woongjin.com.vn 22-04-2011 Mansik Ju
325 woongjin.vn 22-04-2011 Mansik Ju
326 worldbank.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
327 wto.name.vn 22-04-2011 Ông Vũ Duy Trí
328 xaydung3d.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Xây dựng VRO
329 xaydunghoanggiaphu.com.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Hoàng Gia Phú
330 xaydunghoanggiaphu.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Hoàng Gia Phú
331 xaydungtructuyen.com.vn 22-04-2011 Ông Trần Thế Hùng
332 yentrang.name.vn 22-04-2011 Bà Lê Thị Yến Trang
333 zaovat.vn 22-04-2011 Công ty Cổ phần Truyền thông ICOM Việt Nam


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Tên miền cấp mới ngày 21-04-2011Tên miền cấp mới ngày 23-04-2011
334 2blingshop.vn 21-04-2011 Ông Phạm Thái Ngọc
335 8van6.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Tám Vạn Sáu
336 8van6.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Tám Vạn Sáu
337 abbyy.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh
338 abbyy.vn 21-04-2011 Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh
339 accessories.com.vn 21-04-2011 Ông Bùi Hồng Điệp
340 admedia.com.vn 21-04-2011 Bà Nguyễn Thị Thùy Dung
341 adongvn.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Á Đông
342 aeo.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH AEO Viet Nam
343 aeoeducation.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH AEO Viet Nam
344 afaco.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Tư vấn AFA
345 alchem-asia.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Công Nghệ Màn Hình
346 anlao.gov.vn 21-04-2011 Đài phát thanh An Lão
347 aotrang.com.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Phát triển Chuỗi Bán Lẻ
348 artform.com.vn 21-04-2011 Ông Quách Hữu Tuấn
349 avafood.com.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Thực Phẩm A VA
350 avafood.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Thực Phẩm A VA
351 babylon-design.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Gia
352 bachdat.com.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần NETPLUS
353 bambini.com.vn 21-04-2011 Ông Trần Thanh Bách
354 banlegiare.com.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Công nghệ Xây dựng và Môi trường Việt Nam
355 banlegiare.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Công nghệ Xây dựng và Môi trường Việt Nam
356 baoan-security.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Bảo An SG
357 baohiemdoanhnghiep.com.vn 21-04-2011 Ông Nguyễn Anh Đức
358 baohiemdoanhnghiep.vn 21-04-2011 Ông Nguyễn Anh Đức
359 baohiemsuckhoe.net.vn 21-04-2011 Ông Nguyễn Anh Đức
360 baophucnguyen.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Bảo Phúc Nguyên
361 baotoan.vn 21-04-2011 Ông Nguyễn Quốc Bảo
362 bccdesign.com.vn 21-04-2011 Ông Bùi Mạnh Thảo
363 bdsduan.com.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ADC Toàn Cầu
364 bian.vn 21-04-2011 Ông Nguyễn Đình Thanh
365 bienbacstone.com.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Biển Bắc
366 bns.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần BNS Việt Nam
367 boardgames.vn 21-04-2011 Ông Lương Quốc Dũng
368 bocda.vn 21-04-2011 Ông Nguyễn Văn Mạnh
369 camnangoto.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Nông Đức Bình
370 capquangviettel.com.vn 21-04-2011 Ông Trần Thanh Phương
371 caticlair.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Xuân Sang
372 catmedia.com.vn 21-04-2011 Ông Nguyễn Khánh Toàn
373 champaislandresort.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần du lịch Hải Đảo
374 chaygia.vn 21-04-2011 Ông Đinh Quý Tâm
375 chuyenkhongcuariengai.vn 21-04-2011 Công ty Luật TNHH Thiên Bình
376 coachingvietnam.vn 21-04-2011 CÔNG TY TNHH TÂM VIỆT
377 codientech.com.vn 21-04-2011 Trường Trung cấp nghề Cơ điện và Chế biến Thực phẩm Hà Tây
378 codientech.edu.vn 21-04-2011 Trường Trung cấp nghề Cơ điện và Chế biến Thực phẩm Hà Tây
379 congtythanglong.vn 21-04-2011 Công ty cổ phần giải pháp quản lý trực tuyến ATO
380 conhanoi.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vĩnh Thái
381 cophantheptoanthang.com.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần thép Toàn Thắng
382 corporation.vn 21-04-2011 Ông Nguyễn Quốc Bảo
383 ctyquangcao.vn 21-04-2011 Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Việt Nam
384 cuahangmypham.name.vn 21-04-2011 Bà Đặng Thị Xuân Trang
385 daihoicodong.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Công nghệ số
386 daithachthat.gov.vn 21-04-2011 Đài Phát thanh Thạch Thất
387 danaflora.vn 21-04-2011 Ông Trương Thị Mỹ Lộc
388 denchum.vn 21-04-2011 Ông Tsàn A Sìn
389 diachu.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Thế giới Công nghệ và Truyền thông Thiên Vân
390 diakythuat.org.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Thông tin xây dựng Việt
391 diaoctanhung.vn 21-04-2011 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Bất Động Sản Tân Hưng
392 diencoaidi.com.vn 21-04-2011 Ông Lê Hoàng Hải
393 diencongnghiep.camau.vn 21-04-2011 Ông Trần Hoán Thông
394 diencongnghiep.net.vn 21-04-2011 Ông Trần Hoán Thông
395 dienmaytinphat.com.vn 21-04-2011 Ông Ông Đoàn Đức Trọng
396 dietmoi.hanoi.vn 21-04-2011 Ông Nguyễn Sỹ Tâm
397 dietmoihanoi.com.vn 21-04-2011 Ông Nguyễn Sỹ Tâm
398 dieuphoivantai.com.vn 21-04-2011 Ông Nguyễn Văn Thành
399 dmp.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Dược Tinh
400 dntnlienthanh.com.vn 21-04-2011 Ông Lý Chí Thanh
401 dntnlienthanh.vn 21-04-2011 Ông Lý Chí Thanh
402 dongduocaa.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Đông dược Bảo Sinh Năng
403 duocthainguyen.vn 21-04-2011 Ông Nông Thế Việt
404 edu.info.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Á Đông
405 elegant.vn 21-04-2011 Ông Phạm Văn Chiến
406 epcocbetongthuantue.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Vận tải Thuần Tuế
407 farview.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Một thành viên Thiên Tường
408 fordvietnam.vn 21-04-2011 Bà Lê Thị Diệp
409 gheptang.vn 21-04-2011 Ông Nguyễn Ánh Ngọc
410 ghepthan.vn 21-04-2011 Ông Nguyễn Ánh Ngọc
411 giayphepkinhdoanh.vn 21-04-2011 Ông Phạm Yên
412 goldtech.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Công nghệ Goldtech Việt Nam
413 googleearth.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Một thành viên Kim Điền Phát
414 googleearth.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Một thành viên Kim Điền Phát
415 haidangresort.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Hải Đăng
416 halonggalaxycruise.vn 21-04-2011 Ông Vũ Phan Hiệp
417 hanggia.com.vn 21-04-2011 Ông Hoàng Thế Duy
418 happylifemedia.com.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm VNTRADELINK
419 happylifemedia.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm VNTRADELINK
420 helloworld.edu.vn 21-04-2011 Bà Trần Thị Bích Thùy
421 hethonghutbui.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Công nghệ Thực phẩm và Môi trường PST
422 hi-tech.pro.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Giải pháp Công Nghệ Số
423 hienshop.vn 21-04-2011 Bà Bà Đinh Thu Hiền
424 hkc.com.vn 21-04-2011 Ông Nguyễn Duy Tuyên
425 hkc.vn 21-04-2011 Ông Nguyễn Duy Tuyên
426 hkcom.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Mạng NetCen
427 hoachatmoitruong.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Một Thành viên Xây dựng Thương mại Dịch vụ Trường Đông Á
428 hoachatvtt.com.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Thương mại V&TT Hà Nội
429 hoatuoionline.com.vn 21-04-2011 Bà Phan Thị Phú Thạnh
430 hungphonggroup.vn 21-04-2011 Ông Cao Xuân Hưng
431 hungthinhphatbooking.com.vn 21-04-2011 Bà Đoàn Thị Kiều
432 huphaco.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH TM-DV VIỆT SÁNG
433 icg.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Hệ thống Thông tin Thông Minh
434 indesit.com.vn 21-04-2011 Indesit Company Spa
435 indesit.vn 21-04-2011 Indesit Company Spa
436 iread.vn 21-04-2011 Ông Bùi Trọng Lịch
437 isec.edu.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Du học Du lịch ISECTNHH
438 isok.vn 21-04-2011 Ông Đỗ Hoàng Ngọc Anh
439 judimax.com.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển Judimax
440 kccgroup.com.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Xuất Nhập và Đầu tư KCC Việt Nam
441 ketoantritueviet.vn 21-04-2011 Ông Nguyễn Xuân Dũng
442 khanhhoang.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khánh Hoàng
443 khonggiannhadep.com.vn 21-04-2011 Ông Nguyễn Quang Huy
444 kidgarden.vn 21-04-2011 Ông Vũ Ngọc Phương
445 kingsun.net.vn 21-04-2011 Công ty cổ phần thương mại và trang trí nội thất KingSun
446 knfoods.com.vn 21-04-2011 Ông Từ Kim Ngọc
447 knm.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Phần mềm Quang Trung
448 kysurau.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Sài Gòn Xanh
449 land.hanoi.vn 21-04-2011 Ông Vũ Minh Hải
450 lebordeaux.com.vn 21-04-2011 Bà Ngô Thị Lê
451 lehoidulich.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Du Lịch Việt Á Âu
452 liendoanfifaonline2.com.vn 21-04-2011 Ông Nguyễn Công Phúc
453 luanvantotnghiep.vn 21-04-2011 Ông Đinh Hải Hà
454 luathado.com.vn 21-04-2011 Ông Vũ Trung Kiên
455 luathado.vn 21-04-2011 Ông Vũ Trung Kiên
456 luckysquare.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Ánh Sao Dương
457 madebyme.vn 21-04-2011 Bà Phạm Thanh Thúy
458 mamnonphonglan.edu.vn 21-04-2011 Trường Mầm non Phong Lan
459 mangcap.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Thuận Phát
460 mangtieudung.vn 21-04-2011 Ông Phan Đình Hải Sơn
461 mathgenius.vn 21-04-2011 Ông Dương Hùng Sơn
462 mattroido.net.vn 21-04-2011 Công ty Cổ Phần dịch vụ & đầu tư thương mại Mặt trời đỏ
463 maybomdaco.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Dịch vụ Trường Đông Á
464 maybomdaco.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Dịch vụ Trường Đông Á
465 maythoikhidaco.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Dịch vụ Trường Đông Á
466 mdrak.edu.vn 21-04-2011 Ông Hồ Văn Giáp
467 minhducstationery.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư Minh Đức
468 minhducstationery.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư Minh Đức
469 mobuy.com.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Định Anh
470 mobuy.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Định Anh
471 mp.biz.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Dược Tinh
472 muaban3mien.com.vn 21-04-2011 Ông Đinh Tiên Hoàng
473 musashi.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Masashi Auto Parts Việt Nam
474 nangcautoanliem.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng Cáo Tây Bắc
475 nasyo.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Nhật Việt
476 news.hanoi.vn 21-04-2011 Ông Vũ Minh Hải
477 ngoctraihoanggia.vn 21-04-2011 Ông Hồ Thanh Tuấn
478 ngoisaonhi.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Truyền thông Trực tuyến Netlink
479 ngonngudoisong.vn 21-04-2011 Ông Lê Trường Giang
480 nguyenphamco.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Nguyễn Phạm
481 nhacsi.com.vn 21-04-2011 Ông Nguyễn Vương Đức Hiếu
482 nhadat34.com.vn 21-04-2011 Ông Trịnh Văn Trung
483 nhadatsieure.vn 21-04-2011 Ông Phan Văn Tuấn
484 nhadatthocu.com.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ADC Toàn Cầu
485 nhadepsaigon.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Nhà Đẹp Sài Gòn
486 nicetex.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH NICETEX
487 nikastore.vn 21-04-2011 Ông Trần Thọ Khang
488 nnkk.com.vn 21-04-2011 Ông Nguyễn Duy Tuyên
489 nnkk.vn 21-04-2011 Ông Nguyễn Duy Tuyên
490 noithatsaoviet.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Kết nối Công nghệ số ALUP
491 nq.name.vn 21-04-2011 Ông Nguyễn Văn Quyết
492 ohmygod.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Thương Hiệu Thông Minh
493 phogia.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí Nội thất Phố Gia
494 phongbanve.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Thương mại điện tử Toàn Cầu
495 phongvegiare.vn 21-04-2011 Ông Nguyễn Văn Mạnh
496 phuc.name.vn 21-04-2011 Ông Phạm Hồng Phúc
497 phugiakhang.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Công Nghiệp Phú Gia Khang
498 phuhoa.net.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Một thành viên Phú Hòa
499 phuongnguyenltd.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Phần Mềm Ứng Dụng Dương Mẫn
500 ptlaptop.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin Học Phương Tú
501 pyehansa.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Han Sa
502 quangcaotre.net.vn 21-04-2011 Ông Lê Hoài Nhật
503 quangnamviet.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Công Nghiệp Quang Nam Việt
504 quanlytaisan.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Công nghệ số
505 quanlytaisan.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Công Nghệ Số
506 quatangdocdao.vn 21-04-2011 Ông Ngô Xuân Hoàn
507 quathutbui.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Công nghệ Thực phẩm và Môi trường PST
508 quatthonggio.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Công nghệ Thực phẩm và Môi trường PST
509 rainbowboys.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Biểu diễn Nghệ thuật Phương Việt
510 recon.com.vn 21-04-2011 Ông Vũ Trung Kiên
511 recon.vn 21-04-2011 Ông Vũ Trung Kiên
512 reecom.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần REECOM
513 refresh.com.vn 21-04-2011 Ông Nguyễn Mộng Điệp
514 renge.com.vn 21-04-2011 Ông Nguyễn Thái Nam
515 riverviewhotel.com.vn 21-04-2011 Ông Trần Trung Hiếu
516 sachdientu.edu.vn 21-04-2011 Ông Đinh Hải Hà
517 sakuda.com.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Quốc tế Sakuda
518 salaclub.vn 21-04-2011 Ông Nguyễn Ánh Ngọc
519 saoviet-electric.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ CMT
520 shopeva.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Thương mại Dịnh vụ Kỹ thuật Chân Trời Mới
521 shoponline.pro.vn 21-04-2011 Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
522 siengnang.com.vn 21-04-2011 Ông Huỳnh Văn Dũng
523 siengnang.vn 21-04-2011 Ông Huỳnh Văn Dũng
524 sieuthihangdoc.vn 21-04-2011 Ông Trần Đoàn Trí
525 sieuthinewyork.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SoHo Nữu Ước
526 sieuthisoho.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SoHo Nữu Ước
527 springlightcity.com.vn 21-04-2011 Ông Võ Chí Thiện
528 sttc.vn 21-04-2011 Công ty Cổ Phần công nghệ và dịch vụ Bóng đá số
529 t-nine.com.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần T.Nine
530 teekiu.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH T&Q
531 teekiu.vn 21-04-2011 Công ty TNHH T&Q
532 th-doi2-xuyenmoc.edu.vn 21-04-2011 Trường Tiểu học đội 2 Xuyên Mộc
533 th-phuocbuu-xuyenmoc.edu.vn 21-04-2011 Trường Tiểu học Phước Bửu Xxuyên Mộc
534 thachlam.com.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Thạch Lâm Nghệ An
535 thanglongcable.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Dây và Cáp điện Thăng Long
536 thanhhoaad.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Quảng Cáo truyền thông mặt trời mọc
537 thcs-chuvanan-vinhlinh-quangtri.edu.vn 21-04-2011 Trường Trung học cơ sở Chu Văn An - Vĩnh Linh - Quảng Trị
538 theduc.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam
539 thegioitinhdau.vn 21-04-2011 Ông Nguyễn Cao Văn
540 thepegasushotel.com.vn 21-04-2011 Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát tại Đồng Nai
541 thepegasushotel.vn 21-04-2011 Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát tại Đồng Nai
542 thepegasusisland.com.vn 21-04-2011 Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát tại Đồng Nai
543 thepegasusresort.vn 21-04-2011 Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát tại Đồng Nai
544 thepegasusriverside.com.vn 21-04-2011 Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát tại Đồng Nai
545 thepegasusriverside.vn 21-04-2011 Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát tại Đồng Nai
546 thepegasusvilla.vn 21-04-2011 Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát tại Đồng Nai
547 thepthaitrung.com.vn 21-04-2011 Ông Hoàng Quốc Cường
548 thienchi.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Cơ khí Chế tạo Máy Thiện
549 thinktech.vn 21-04-2011 Bà Vương Ngọc Quỳnh Trang
550 thoaiminh.name.vn 21-04-2011 Ông Lê Thoại Minh
551 thoibao.com.vn 21-04-2011 Ông Trần Trung Hiếu
552 thoibao.vn 21-04-2011 Ông Trần Trung Hiếu
553 thor.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Truyền thông Megastar
554 thpttrancaovan.edu.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Một thành viên Thái Tuấn
555 thuvienquocgia.edu.vn 21-04-2011 Ông Đinh Hải Hà
556 tiepthisms.vn 21-04-2011 Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Việt Nam
557 tieudungthongthai.com.vn 21-04-2011 Ông Ngô Hữu Tâm
558 tinsukien.vn 21-04-2011 Ông Lê Phương Tuấn
559 toanthangclub.vn 21-04-2011 Ông Đồng Xuân Hiếu
560 toshop.com.vn 21-04-2011 Bà Khương Thị Thùy Oanh
561 truonglocwindow.com.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Cửa Nhựa Trường Lộc
562 ttpcbxhst.vn 21-04-2011 Ông Lê Bảo Quốc
563 ttpland.com.vn 21-04-2011 Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát tại Đồng Nai
564 ttpland.vn 21-04-2011 Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát tại Đồng Nai
565 tuoitrethainguyen.vn 21-04-2011 Tỉnh đoàn Thái Nguyên
566 uniexport.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu UNI
567 vanlangjsc.com.vn 21-04-2011 Ông Đinh Quý Tâm
568 vfsc.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Phần mềm Tài Chính Việt Nam
569 vietnamiam.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Giáo dục Phát triển Tài năng
570 vietseafoods.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Hải sản Hoàng Việt
571 vinaasia.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Tư vấn Đầu Tư Vina Asia
572 vinhcuu.edu.vn 21-04-2011 Ông Trần Công Đời
573 visiondoor.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Nội thất Hoàng Duy
574 vppminhduc.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư Minh Đức
575 vpptrangia.vn 21-04-2011 Ông Nguyễn Thành Nam
576 vua.com.vn 21-04-2011 Ông Nguyễn Vương Đức Hiếu
577 vuodo.vn 21-04-2011 Cong Ty TNHH MTV Dịch Vụ Vương Đoàn
578 vuvi.vn 21-04-2011 Ông Trương Tuấn Kiệt
579 vuvii.vn 21-04-2011 Ông Trương Tuấn Kiệt
580 watsons.com.vn 21-04-2011 Ông Trương Tuấn Nghĩa
581 watsons.vn 21-04-2011 Ông Trương Tuấn Nghĩa
582 webmeeting.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Khoa Quỳnh Anh 789
583 westek.com.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp Hoàng Ngọc
584 westek.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp Hoàng Ngọc
585 wg.com.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Trò chơi Chiến Thắng
586 wg.net.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Trò chơi Chiến Thắng
587 wingame.com.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Trò chơi Chiến Thắng
588 wingame.net.vn 21-04-2011 Công ty Cổ phần Trò chơi Chiến Thắng
589 winnie.vn 21-04-2011 Bà Đỗ Thị Phương Quỳnh
590 ximangvlxdbimson.com.vn 21-04-2011 Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bỉm Sơn
591 xinloibantenmiennayquadaidebancothetruycap-banvuilongquaylaisau.name.vn 21-04-2011 Ông Sầm Khải Hùng
592 xop.com.vn 21-04-2011 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trường Phát
Tên miền cấp mới ngày 23-04-2011


Read More Add your Comment 0 nhận xét


TÊN MIỀN TIẾNG VIỆT MIỄN PHÍ 28-04-2011TÊN MIỀN TIẾNG VIỆT MIỄN PHÍ ĐĂNG KÍ 28-04-2011
Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết, từ ngày 28-4-2011, các tên miền tiếng Việt có dấu sẽ được cấp phát tự do và miễn phí.

Tên miền tiếng Việt sẽ bước sang giai đoạn đăng ký tự do vào ngày 28-4 - Ảnh minh họa: Internet

Đại diện VNNIC khẳng định, từ 0 giờ ngày 28-4, các cá nhân, tổ chức muốn sở hữu những tên miền tiếng Việt có dấu, thể hiện đầy đủ tên gọi, danh xưng, thương hiệu riêng… chỉ cần truy cập và làm các bước đăng ký thủ tục online tại địa chỉ www.tenmientiengviet.vn.

Đây là bước triển khai thứ 2 trong lộ trình cấp tên miền tiếng Việt của Trung tâm này. Giai đoạn cấp miễn phí đầu tiên đã diễn ra từ 10-1-2011 đến 27-4-2011, dành cho đối tượng doanh nghiệp, cá nhân được quyền ưu tiên sở hữu những tên miền tiếng Việt có dấu liên quan đến thương hiệu, tên tuổi của mình.


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Tên Miền .xxx chính thức hoạt độngDịch vụ tên miền .xxx dành cho những trang web có nội dung khiêu dâm ngày 18/4 đã chính thức được triển khai.

Sau khi được sự chấp thuận của Tổ chức quản lý tên miền Internet quốc tế (ICANN), một tên miền mới với hậu tố .xxx đã chính thức được đưa vào khai thác. Theo VnEconomy, việc bán tên miền “.xxx” sẽ chính thức khởi động vào quý 2/2011.

Như vậy, mọi địa chỉ URL có đuôi tận cùng là “.xxx” sẽ được mặc định chứa đựng những nội dung giới tính giải trí dành cho người lớn, mà không bị xem là lừa đảo hoặc phạm pháp.

Được biết, tên miền .xxx đã được đề nghị đầu tiên vào năm 2000 và sau đó thông qua năm 2005, nhưng đến năm 2006 thì bị tạm ngưng, năm 2007 lại được đưa ra để xem xét và đến năm 2011, tên miền đặc biệt này lại được cấp phép hoạt động trở lại.

Đáng ngạc nhiên là các tổ chức đang làm việc trong ngành công nghiệp sản xuất nội dung khiêu dâm cũng không thích sử dụng tên miền .xxx. Một công ty trong ngành công nghiệp này cho biết các trang web có tên miền này dễ bị các chính phủ ngăn truy cập.

ICANN cấp phép cho tên miền .xxx hoạt động

ICM Registry, tổ chức phi lợi nhuận đã thúc đẩy việc xây dựng tên miền .xxx, sẽ phân phối tên miền này cho các trang web khiêu dâm. Tên miền .xxx được ICM Registry xin đăng ký hồi năm 2004 nhưng đã bị ICANN bác bỏ vào năm 2007.

Tuy nhiên, tháng 2/2010, quyết định trên đã bị một ủy ban xem xét độc lập đảo ngược, mở ra một tương lai mới cho hơn 100.000 công ty đã đăng ký trước tên miền này.

Trước đó, ICM Registry cho rằng tên miền .xxx có lợi cho công chúng, vì nó phát đi một tín hiệu rõ ràng rằng tên miền này chứa đựng nội dung khiêu dâm.

Những người phản đối cho rằng, các trang web khiêu dâm nổi tiếng sẽ không thể từ bỏ tên miền .com mà họ đã đăng ký, chỉ vì có thêm sự lựa chọn mới .xxx.


Read More Add your Comment 0 nhận xét


TÊN MIỀN MỚI ĐƯỢC CẤP PHÁT 20-04-2011TÊN MIỀN MỚI ĐƯỢC CẤP PHÁT 20-04-2011
1 24hvang.vn 20-04-2011 Bà Nguyễn Thu Trang
2 4umart.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Ngọc Huy
3 51source.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Truyền Thông Hoàng Kim Long
4 accessdenied.name.vn 20-04-2011 Ông Lê Ngọc Tân
5 accessories.vn 20-04-2011 Ông Bùi Hồng Điệp
6 anfalaw.com.vn 20-04-2011 Công ty Luật TNHH A.N.F.A
7 anhdungplaza.com.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần ACS Việt Nam
8 anhdungplazahp.com.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần ACS Việt Nam
9 autobuy.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Ngọc Thắng
10 avalontravel.com.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Trọng Hùng
11 balo-tuixach.name.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Ha Thao
12 banhtrungthukinhdo.com.vn 20-04-2011 Ông Hoàng Thiện
13 bao24h.com.vn 20-04-2011 Ông Trần Văn Hoàng
14 baobaclieu.vn 20-04-2011 Báo Bạc Liêu
15 baohiempro.vn 20-04-2011 Ông Đặng Hoàng Minh
16 bdshanoi.info.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Bất động sản Thành Hưng
17 bdslines.com.vn 20-04-2011 Công ty Cổ Phần Phát triển dịch vụ quốc tế Con Đường Xanh
18 bdsthanhhung.com.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Bất động sản Thành Hưng
19 bdsthanhhung.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Bất động sản Thành Hưng
20 benthanhphuxuan.com.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng & Thương mại Trường Tuấn
21 benthanhphuxuan.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng & Thương mại Trường Tuấn
22 bigbook.com.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn An Bình
23 bigco.com.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Văn Xuyền
24 bmv.net.vn 20-04-2011 Công ty TNHH tư vấn quản lý & Phát triển Doanh nghiệp Á Châu
25 bodesign.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Một thành viên Thiết kế B & N
26 bongda24.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Truyền thông VMG Việt Nam
27 booksland.com.vn 20-04-2011 Bà Nguyễn Thị Phương Anh
28 bupmangnon.edu.vn 20-04-2011 Ông Tôn Thiện Hòa
29 bupmangnon.vn 20-04-2011 Ông Tôn Thiện Hòa
30 butthan.vn 20-04-2011 Ông Đào Công Ngữ
31 caitaonha.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ thương mại Thiên Nhất Phú
32 cananet.vn 20-04-2011 Ông Mai Lâm
33 cathayholdings.com.vn 20-04-2011 Cathay Financial Holdings
34 catwalkmodel.vn 20-04-2011 Ông Trần Tuấn Anh
35 cautrucvietnam.com.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Công Nghiệp Cầu Trục Việt Nam
36 cbmc.vn 20-04-2011 Ông Lê Phương Nam
37 ccbm.com.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Công nghệ Mới GAMMA
38 ccbm.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Công nghệ Mới GAMMA
39 cdndaklak.edu.vn 20-04-2011 Trường Trung cấp nghề Đắk Lắk
40 cfvtc.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Quang Danh
41 chefs.com.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Song Tùng
42 chienbinhnuocviet.edu.vn 20-04-2011 Trung tâm Đào tạo Felix
43 chienbinhnuocviet.vn 20-04-2011 Trung tâm Đào tạo Felix
44 chito.vn 20-04-2011 Ông Bùi Sỹ Hiệp
45 choigai.vn 20-04-2011 Ông Trần Trung Hiếu
46 cholangson.com.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Một thành viên Long Núi Ngọc
47 chothudo.vn 20-04-2011 Ông Hoàng Văn Giang
48 chovinhyen.vn 20-04-2011 Ông Dương Hồng Linh
49 cocovn.com.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Tân Minh Quang
50 cocovn.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Tân Minh Quang
51 congtymarketing.vn 20-04-2011 Ông Trịnh Văn Sĩ
52 conheo.com.vn 20-04-2011 Ông Trần Trung Hiếu
53 containerbag.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Công nghiệp Minh Hưng
54 cosmeticdaily.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Thanh Hải
55 cuacuonhaiphong.vn 20-04-2011 Doanh nghiệp tư nhân cơ khí Hải Phòng
56 cuacuonhyundai.vn 20-04-2011 Doanh nghiệp Tư nhân Cơ khí Hải Phòng
57 cuanhuahaiphong.vn 20-04-2011 Doanh nghiệp tư nhân cơ khí Hải Phòng
58 cungdulich.com.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Khởi Phát
59 cungdulich.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Khởi Phát
60 dacsan24.vn 20-04-2011 Ông Võ Thành Nhân
61 dacsanbamien.com.vn 20-04-2011 Ông Võ Toàn Thắng
62 dambaubonny.vn 20-04-2011 Bà Nguyễn Phương Lan
63 datmy.com.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đạt Mỹ
64 daythi.net.vn 20-04-2011 Ông Trần Trung Hiếu
65 designquote.vn 20-04-2011 Ông Ngô Mạnh Tuân
66 dobichthuy.vn 20-04-2011 Bà Đỗ Bích Thúy
67 dragonian.com.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần trò chơi Emobi
68 dragonian.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần trò chơi Emobi
69 duanhanoi.com.vn 20-04-2011 Ông Vũ Trọng Tuấn
70 duanhanoi.vn 20-04-2011 Ông Vũ Trọng Tuấn
71 duhochanquoc.org.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Dịch thuật OSC
72 dulich1euro.vn 20-04-2011 Ông Đàm Duy Long
73 dulichchung.com.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Khởi Phát
74 dulichchung.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Khởi Phát
75 dulichmienbac24h.vn 20-04-2011 Ông Bùi Hồng Quân
76 echoes.vn 20-04-2011 Ông Lê Minh Quang
77 enterpc.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Không Gian Số
78 epoxytridung.com.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng và Dịch vụ Trí Dũng
79 era.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Văn Cường
80 eunion.com.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần thiết bị EUNION
81 fttx.com.vn 20-04-2011 Ông Đăng Kim Hồ
82 garland.com.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT
83 garland.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT
84 giacuongthinh.com.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Gia Cường Thịnh
85 giadinhnestle.com.vn 20-04-2011 Societe des Produits Nestle S.A.
86 giakhanhtel.vn 20-04-2011 Công ty TNHH TM Viễn Thông Gia Khánh
87 giaphupc.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ Gia Phú
88 giaydantuongvungtau.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Xây dựng và Trang trí Nội ngoại thất Mạnh Thắng
89 gkv.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Gifu Kogyo Việt Nam
90 glynwedasia.com.vn 20-04-2011 Văn phòng Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh Glynwed Pipe System (Asia) Pte., Ltd
91 gnvt.com.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Mạnh Tường
92 greencoffee.com.vn 20-04-2011 Bà Phạm Hồng Vân
93 haichien.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Phần mềm Ánh Sao
94 haiphongbatdongsan.com.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Trần Gia
95 haiphongbatdongsan.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Trần Gia
96 haivuong.com.vn 20-04-2011 Ông Trương Võ Tuấn
97 haoquang.com.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Quảng cáo Hào Quang
98 hieuthanh.vn 20-04-2011 Ông Phan Chí Hiếu
99 hilandgroup.com.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý Đầu tư Hà nội
100 hoacattuong.com.vn 20-04-2011 Ông Ninh Quí Đôn
101 hoaibaotre.com.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Đình Tâm
102 hoaibaotre.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Đình Tâm
103 hoatuoionline.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Giải Pháp Trực Tuyến Jados
104 hocviendonga.com.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội
105 hoimua.com.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Bình Long
106 hoimua.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Bình Long
107 hoinongdanquangngai.org.vn 20-04-2011 Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi
108 hoiquanbiasaigon.com.vn 20-04-2011 Ông Lê Hiếu Trung
109 hoiquanbiasaigon.vn 20-04-2011 Ông Lê Hiếu Trung
110 honglinhshop.vn 20-04-2011 Ông Đặng Trung Hay
111 humic.com.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Tập đoàn VTI
112 iccd.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần phát triển Thương mại và Tư vấn Đầu tư Việt Nam
113 ictf.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Một thành viên Giải pháp An Toàn Thông tin
114 inhaison.vn 20-04-2011 Công ty Hải Sơn
115 itaviegroup.com.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc - Xây dựng ITAVIE
116 itok.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Truyền thông HomeBee
117 jerusalem.vn 20-04-2011 Ông Bùi Hồng Điệp
118 jumbobag.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Công nghiệp Minh Hưng
119 katalyst.com.vn 20-04-2011 Ông Trần Hải Châu
120 katalyst.vn 20-04-2011 Ông Trần Hải Châu
121 ketnhom.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Anh Tuấn
122 kexinh.com.vn 20-04-2011 Ông Đặng Tiểu Bình
123 khamphacungpetronas.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Hình Ảnh Chuyên Nghiệp
124 khanhhoareal.com.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Tư vấn VN
125 khanhhoareal.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Tư vấn VN
126 khophanmem.vn 20-04-2011 Công ty TNHH An Ninh Mạng BKAV
127 kitakimcuong.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Kim Cương KiTa
128 koffee.vn 20-04-2011 Ông Thái Vĩnh Nghi
129 kufa88.com.vn 20-04-2011 Betsson Malta Ltd
130 kufa88.vn 20-04-2011 Betsson Malta Ltd
131 labiosthetique.com.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Uy Tín & May Mắn
132 labiosthetique.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Uy Tín & May Mắn
133 lamdong.com.vn 20-04-2011 Bà Trần Diễm Trinh
134 larose.vn 20-04-2011 PROLINK MICROSYSTEMS CORPORATION
135 laroseled.vn 20-04-2011 PROLINK MICROSYSTEMS CORPORATION
136 lienkebietthu.com.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ADC Toàn Cầu
137 linhkienxe.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Hùng Việt
138 lms.edu.vn 20-04-2011 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
139 lookm.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Công ty Cổ phần Phát Triển Chuỗi Bán Lẻ
140 luxurycard.com.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Thương Hiệu
141 luxurycard.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Thương Hiệu
142 luxuryclub.com.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Thương Hiệu
143 luyenthi-hcm.edu.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Đào tạo Văn Trí Tín
144 marketingvietnam.vn 20-04-2011 Ông Trịnh Văn Sĩ
145 marryhome.com.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo và Truyền Thông Châu Á
146 marrywedding.com.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo và Truyền Thông Châu Á
147 marrywedding.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo và Truyền Thông Châu Á
148 mate.vn 20-04-2011 Ông Trần Quốc Duy
149 mayanhcanon.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Thế Giới Kỹ Thuật Số
150 micronettv.com.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần truyền Thông Trực tuyến Micronet
151 micronettv.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần truyền Thông Trực tuyến Micronet
152 minmaxtravel.com.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Du Lịch Minmax
153 minmaxtravel.net.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Du Lịch Minmax
154 minmaxtravel.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Du Lịch Minmax
155 mmstyle.vn 20-04-2011 Ông Trần Văn Trang
156 mnlienthuy.edu.vn 20-04-2011 Trường Mầm non xã Liên Thủy
157 mnxuanthuy.edu.vn 20-04-2011 Trường Mầm non xã Xuân Thủy
158 moneyplus.com.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Văn Tám
159 mozy.vn 20-04-2011 Decho Corporation
160 mrpk.com.vn 20-04-2011 PA Vietnam Co., Ltd.
161 muoi.com.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Khoa Trường
162 newtechno.com.vn 20-04-2011 Ông Trần Đức Thắng
163 nghiahunga.edu.vn 20-04-2011 Trường THPT A Nghĩa Hưng
164 nguyetnuong.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Nguyệt Nương
165 ngvgroup.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần NGV
166 nhachung.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Ngọc Hòa
167 nhalanhdaotuonglai.com.vn 20-04-2011 Trung tâm Đào tạo Felix
168 nhalanhdaotuonglai.edu.vn 20-04-2011 Trung tâm Đào tạo Felix
169 nhalanhdaotuonglai.vn 20-04-2011 Trung tâm Đào tạo Felix
170 nhimviet.com.vn 20-04-2011 Ông Phạm Văn Toàn
171 nhomhyundai.com.vn 20-04-2011 Doanh nghiệp Tư nhân Cơ khí Hải Phòng
172 nkb.com.vn 20-04-2011 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ N.K.B
173 nobody.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Thanh Minh
174 nothsi.vn 20-04-2011 Domain Licenses Limited
175 nph.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Bất động sản Nam Phương
176 nuocgiaikhat.com.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Nước giải khát BLUESEA
177 nv-trans.com.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt
178 nxt.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Xuân Thăng
179 nycocard.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Kỹ thuật Sơn Trà
180 oneone.com.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Phát triển Giải pháp Công nghệ THT
181 oneone.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Phát triển Giải pháp Công nghệ THT
182 onlineshopping.com.vn 20-04-2011 Ông Lê Nguyễn Hoàng Minh
183 orientdesign.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Công ty TNHH Tiếp thị số Anh Khôi Anh
184 otoauto.com.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Chí Toại
185 pacificlines.com.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Tuyến hàng hóa Thái Bình Dương
186 phamdinh.com.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Phạm Đình
187 phanbonnongviet.com.vn 20-04-2011 Ông Trần Khắc Thảo
188 phimcachnhietusa.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Ô Tô Việt
189 phongsanhome.com.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Mạnh Lương
190 phuongha.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Phương Hà
191 pizzadeli.com.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Kiến Quốc
192 pizzadeli.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Kiến Quốc
193 printshop.cantho.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ NTD
194 ptdtnoitrulethuy.edu.vn 20-04-2011 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Lệ Thủy
195 pvoilphumy.vn 20-04-2011 Công ty TNHH TM-DV VIỆT SÁNG
196 quangcao.laichau.vn 20-04-2011 Ông Đào Quang Chung
197 quangthinh.com.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Quang Thịnh
198 queenlandmart.com.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Nữ Hoàng
199 quyvitruongsathanyeu.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Công Nghệ và Phần mềm A-Z
200 raovat.laichau.vn 20-04-2011 Ông Đào Quang Chung
201 raovatquangcao.vn 20-04-2011 Ông Đào Quang Chung
202 rengreng.com.vn 20-04-2011 Ông Lê Hiền Túc
203 sachthan.vn 20-04-2011 Ông Đào Công Ngữ
204 safa.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Thuốc Thú Y Sa Fa - Ve Dic
205 safanutro.com.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Thuốc Thú Y Sa Fa - Ve Dic
206 safanutro.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Thuốc Thú Y Sa Fa - Ve Dic
207 safavedic.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Thuốc Thú Y Sa Fa - Ve Dic
208 saigonmarket.com.vn 20-04-2011 Ông Phạm Mạnh Tường
209 sancongnghe.vn 20-04-2011 Ông Vũ Quốc Tuấn
210 senca.com.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Senca
211 shop102.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Thương mại Điện tử Quốc Tế Mới
212 shopchobe.com.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Hoàng Nam
213 sieuthicauthang.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Nhà Thủ Đô
214 sieuthicuadep.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Nhà Thủ Đô
215 sieuthidoda.com.vn 20-04-2011 Bà Nguyễn Thị Phượng
216 sieuthidoda.vn 20-04-2011 Bà Nguyễn Thị Phượng
217 sieuthinoithathanoi.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc và Nội thất Domino
218 sieuthivansan.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Nhà Thủ Đô
219 simflame.vn 20-04-2011 Ông Đào Quang Vũ
220 simvipthainguyen.com.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Công nghệ thông tin H3T
221 simvipthainguyen.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Công nghệ thông tin H3T
222 sll.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Bàn Tay Số
223 songdariverside.com.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Quốc tế An Vui
224 songdariverside.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Quốc Tế An Vui
225 southernskymedia.vn 20-04-2011 Công ty Liên doanh Southern Sky Media
226 sporthotel.com.vn 20-04-2011 Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội
227 starco.com.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Ngôi Sao
228 starco.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Ngôi Sao
229 starlight.com.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Phần mềm Ánh Sao
230 starmark.com.vn 20-04-2011 Công ty Phát triển Dịch vụ mới Viettel - Tập đoàn Viễn thông Quân Đội
231 starmark.vn 20-04-2011 Công ty Phát triển Dịch vụ mới Viettel - Tập đoàn Viễn thông Quân Đội
232 starroyalhoianresort.com.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Khách Sạn và Dịch Vụ Đại Dương
233 starroyalhoianresort.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Khách Sạn và Dịch Vụ Đại Dương
234 suckhoe24h.com.vn 20-04-2011 Ông Đỗ Hữu Sơn
235 sunwa.com.vn 20-04-2011 Ông Huỳnh Ngọc Bảo
236 svi-mart.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Văn Lộc
237 tacphamviet.vn 20-04-2011 Bà Nguyễn Thị Lan Hương
238 tailieucaohoc.vn 20-04-2011 Công ty TNHH phát triển và ứng dụng công nghệ VINAS
239 taive.vn 20-04-2011 Công ty TNHH An Ninh Mạng BKAV
240 taixe.com.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Thương Hiệu
241 taixe.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Thương Hiệu
242 tamdat.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Xây dựng Nền Móng Tam Đạt
243 tantoanphat.com.vn 20-04-2011 Ông Phạm Văn Toàn
244 tapchibia.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần VINAWAY
245 tdtgroup.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT
246 thanhbinhxanh.com.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Thanh Bình Xanh
247 thanhdatjsc.com.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Mậu Dũng
248 thanhdungco.com.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Thành Thành Dũng
249 thanhthu.com.vn 20-04-2011 Ông Đoàn Đức Tiến
250 thcstanphu.edu.vn 20-04-2011 Trường THCS Tân Phú
251 thduongthuy.edu.vn 20-04-2011 Trường Tiểu học Dương Thủy
252 thegioikimtien.com.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Ngọc Luyện
253 thegioikimtien.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Ngọc Luyện
254 thegioitinh.vn 20-04-2011 Ông Trần Trung Hiếu
255 thptlethipha.edu.vn 20-04-2011 Trường Trung Học Phổ Thông Lê Thị Pha
256 thso2anthuy.edu.vn 20-04-2011 Trường Tiểu học số 2 xã An Thủy
257 thso2lienthuy.edu.vn 20-04-2011 Trường Tiểu học số 2 xã Liên Thủy
258 thsonthuy.edu.vn 20-04-2011 Trường Tiểu học xã Sơn Thủy
259 thuemayphoto.com.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Thương mại Thanh Nam
260 thuemayvanphong.com.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Thương mại Thanh Nam
261 thuexe.info.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần đầu tư thương mại du lịch vận tải và tài chính Châu Á
262 thuocmoctoc.com.vn 20-04-2011 Ông Phan AnhThư
263 thuvienluanvan.edu.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Duy Thành
264 tien-phong.com.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết Kế Tiên Phong
265 tien-phong.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết Kế Tiên Phong
266 tieuhoc-hainam-brvt.edu.vn 20-04-2011 Trường Tiểu học Hải Nam - Bà Rịa Vũng Tàu
267 tincovua.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Việt Nam Chessleader
268 tiptop.com.vn 20-04-2011 Ông Tống Văn Tuấn Anh
269 tokyohotel.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nhật Uyên
270 tongdailymay.com.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Minh Thuận
271 tourdulichgiare.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Biển Á
272 tourgiare.vn 20-04-2011 Ông Trần Thanh Tùng
273 tracuutenmien.com.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần truyền Thông Trực tuyến Micronet
274 travelhandbook.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Sổ Tay Du Lịch
275 tropicaltravel.com.vn 20-04-2011 Chi Nhánh Công ty TNHH Du lịch thương mại Tân Đông Dương
276 tuvansuckhoe.com.vn 20-04-2011 Ông Đỗ Quang Dậu
277 tvc.edu.vn 20-04-2011 Trường cao đẳng nghề Tiền Giang
278 tvmart.com.vn 20-04-2011 Công ty TNHH IBIG Việt Nam
279 tvmart.vn 20-04-2011 Công ty TNHH IBIG Việt Nam
280 vabm.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Công nghệ Mới GAMMA
281 vane.com.vn 20-04-2011 Ông VANE TUẤN
282 vane.vn 20-04-2011 Ông VANE TUẤN
283 vanhoathanhnien.com.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Văn Hoá Thanh Niên
284 vanhoathanhnien.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Văn Hoá Thanh Niên
285 vankhanh.name.vn 20-04-2011 Bà Nguyễn Thị An
286 vdpinvest.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nam Phát Triển Thịnh Vượng
287 viblog.com.vn 20-04-2011 Mr GUO ZHI FENG
288 viendongpc.com.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Công nghệ phần mềm VNW
289 vietanco.vn 20-04-2011 Ông Trần Hữu An
290 vietduong.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Việt Dương
291 vietmy.info.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Mỹ
292 vietnamadwords.vn 20-04-2011 Bà Nguyễn Thị Yến Trinh
293 vietnamautoservice.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Ô Tô Việt
294 vietnamcosmetic.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Thanh Hải
295 viettalentgroup.com.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn Nhân Lực Việt Talent
296 viettelretail.com.vn 20-04-2011 Công ty Phát triển Dịch vụ mới Viettel - Tập đoàn Viễn thông Quân Đội
297 viettelretail.vn 20-04-2011 Công ty Phát triển Dịch vụ mới Viettel - Tập đoàn Viễn thông Quân Đội
298 viettinhlaocai.com.vn 20-04-2011 Ông Hoàng Thanh Tuyến
299 viettintech.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Công nghệ Mới Việt Tín
300 viettrack.vn 20-04-2011 Ông Lê Hoài Vũ
301 vifi.vn 20-04-2011 Ông Mạc Văn Tầm
302 viglacerahalong.com.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long
303 vikopharm.com.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Khánh Hưng
304 vinadigital.com.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Một thành viên Việt Nam Số
305 vinag.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thiết bị Công nghiệp Việt Nhật
306 vlxd.net.vn 20-04-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Công nghệ Mới GAMMA
307 vmcc.com.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Tư vấn Marketing Việt Nam
308 vnreview.vn 20-04-2011 Công ty TNHH An Ninh Mạng BKAV
309 vuvi.com.vn 20-04-2011 Ông Trương Tuấn Kiệt
310 vuvii.com.vn 20-04-2011 Ông Trương Tuấn Kiệt
311 welcomespa.com.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Hoàng Nam
312 xbuy.vn 20-04-2011 Ông Lưu Hồng Vân
313 xemdiemthi.vn 20-04-2011 Ông Đỗ Trường Giang
314 xemnhataicho.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Vân Long
315 xenforo.vn 20-04-2011 Công ty cổ phần việt nam vb
316 xoilachuoi.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Hoàng Nam
317 xuthanh.com.vn 20-04-2011 Ông Nguyễn Hữu Trung
318 yessyfashion.com.vn 20-04-2011 Bà Lê Nguyên Châu Phụng
319 yeuthoitrang.vn 20-04-2011 Ông Trương Văn Chương
320 ynhat.com.vn 20-04-2011 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Y Nhật
321 zgame.com.vn 20-04-2011 Bà Nguyễn Phương Thảo
322 zgame.vn 20-04-2011 Bà Nguyễn Phương Thảo
323 zozin.vn 20-04-2011 Công ty TNH


Read More Add your Comment 0 nhận xét


 

Our Partners

© 2010 MUA BÁN TÊN MIỀN TÊN MIỀN VIÊT NAM .vn .com.vn All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info